بیماریها

فیبروم رحم

فیبروم می تواند یکی از علل نازایی در خانم ها باشد.

آیا اینکه یک فیبروم باعث نازایی می شود؟

بسیار بستگی دارد به مکان فیبروم و موقعیت فیبروم نسبت به محوطه داخلی رحم و همچنین اندازه فیبروم.

تشخیص اینکه فیبروم آیا می تواند باعث نازایی شود یا خیر با یک سونوگرافی بسیار دقیق سه بُعدی واژینال در بیشتر موارد امکان پذیر است. به طور کلی فیبروم هایی که در داخل محوطه رحم قرار دارد یکی از مهمترین علل نازایی در خانم ها می باشد. دراین نوع فیبروم ها ضایعه به صورت یک سم خارجی مثل ای یو دی عمل کرده و شخص دچار نازایی خواهد شد.