زایمان و سزارین

زایمان و سزارین

زایمان سزارین و همه چیز درباره سزارین  همه چیز درباره ی زایمان سزارین   زایمان سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم ، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است. به طور متوسط، ۱۰ درصد زایمان ها در جهان به روش سزارین انجام می شود، طبق آمار رسمی در ایران […]